Herreløse dyr er i den grad et stigende problem for samfundet